Toto ocenění uděluje od roku 2010 Společnost pro hudební výchovu České republiky
pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou
a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchova
po stránce odborné i společenské.