Toto ocenění uděluje od roku 2010 Společnost pro hudební výchovu České republiky
pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou
a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchova
po stránce odborné i společenské.

Laureáti 2017

Mgr. Pavel Kratochvíl

Ida Kelarová (v nepřítomnosti)

Prof. Eva Kröschlová (v nepřítomnosti)

Irena Kršková (v nepřítomnosti)