Vážení přátelé,
prostřednictvím této přihlášky máte možnost stát se řádnými členy
Společnosti pro hudební výchovu České republiky, občanského sdružení. SHVČR,
ustavená v roce 1934, je bezpochyby nejstarší hudebněvýchovnou organizací
nejen u nás, ale i v Evropě.


V případě zájmu vyplňte potřebné  údaje, po registraci Vám bude přiděleno členské číslo
a zaslána faktura k úhradě členského příspěvku, který činí 200,- Kč.
Těšíme se na Vás jako na členy, početná členská základna přispěje k tomu,
aby SHVČR mohla aktivně a efektivně hájit zájmy hudební výchovy
i její postavení v systému vzdělávání i společnosti obecně.

PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ v SHVČR

Pracuji jako