Základní informace

Program konference

Pátek, 25. únor 2022

9:00 1. konferenční blok — předání ocenění za dlouhodobý přínos hudební výchově, revize RVP ZV, diskuze
14:00 2. konferenční blok — implementace ICT do HV
16:00 3. konferenční blok — distanční vzdělávání v HV
19:00 Společný on-line koncert — provedení díla 4'33" — J. Cage, soutěžní přehlídka výsledků (výstupů) společné práce pedagogů se žáky a studenty

Sobota, 26. únor 2022

9:00 Praktické workshopy


Konference je určena pedagogům HV na všech stupních (ZŠ, SŠ, ZUŠ, MŠ, VŠ), studentům učitelství HV, sbormistrům i široké pedagogické veřejnosti.
Konference proběhne on-line bez účastnického poplatku, zdarma.
Přihlásit se můžete na těchto stránkách níže.

Harmonogram konference


.PDF soubor
(klikni zde)

Pořádají

Záštita

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. děkan Pedagogické fakulty UJEP

Mgr. Roman Dietz prezident ČHR, ředitel Severočeské filharmonie


Partneři

Téma konference

Cílem konference je nastartování široké transparentní a koncepční diskuze ve vztahu k revizi RVP ZV oblasti Umění a kultura v souladu s navrženou a schválenou Strategií 2030+, iniciování komunikace mezi MŠMT, odbornými asociacemi, širší pedagogickou veřejností – pedagogy a zejména řediteli škol.

 • Proces revizí RVP ZV — oblast Umění a kultura
 • Implementace ICT do výuky uměleckého vzdělávání
 • Distanční vzdělávání — příklady dobré praxe

Informace

 • Příspěvky do časopisu Aura musica jsou přijímány v rozsahu max. 7 normostran textu (13 600 znaků) včetně poznámkového aparátu (notové přílohy, obrázky apod. zvlášť). Velikost písma 12 a font písma Times New Roman.
 • Texty mohou být česky, slovensky nebo anglicky, anotace a klíčová slova budou uvedena v češtině a angličtině.
 • Připojte prosím také své krátké asi pětiřádkové curriculum vitea, případně i mailový kontakt.
 • Uzávěrka dodání příspěvků je 30. 5. 2021.
 • Příspěvky a případné dotazy e-mailovou adresu: luboshana@seznam.cz.
 • Předpokládaný termín elektronického vydání časopisu je září 2021. Dostupný bude na stránkách PF UJEP.

Děkuji
PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Jak to celé funguje

Přihlašovací proces jsme rozdělili na dvě části. V první vás budeme žádat o vyplnění dotazníku k Vaší účasti. V něm získáme všechny potřebné informace k sestavení příslušných on-line konferenčních místností a aktivit. Na základě toho pak obdržíte odkaz na registraci do konferenční platformy. Toto dvoufázové přihlašování nám umožní připravit se na zajištění všech potřebných technických nutností.

Pro konferenci jsme zvolili platformu BigMarker, která umožňuje připojení až 500 účastníků bez nutnosti instalace doplňkové aplikace nebo jiného software. V tomto prostředí také připravíme vše potřebné, jako jsou přihlášky, čekací místnosti, konferenční místnosti a mnoho dalšího. Platforma umožní také záznam konference a případné streamování do známých kanálů YouTube, Facebook aj.

 • Přihláška — dotazník
 • Registrace do platformy BigMarker
 • Pravidelné zasílání upozornění formou e-mailové komunikace.

Přihláška

Přihlašovací postup

Celý přihlašovací postup se skládá ze tří kroků: Přihláška, registrace a samotné připojení do konference.

1. Přihláška

Přihlášení na on-line konferenci se provádí formou vyplnění přihlašovacího on-line formuláře, který naleznete pod odkazem napravo. V něm na Vás čeká klasický Google formulář s několika položkami, které potřebujeme pro nastavení dalších parametrů online konference.

- PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO PRO VELKÝ ZÁJEM POZASTAVENO -

2. Registrace do konferenční platformy BigMarker

Pro realizaci konference jsme vybrali platformu BigMarker. Nemusíte se bát nových instalací a seznamování s prostředím - vše je jednoduché a intuitivní. Jakmile budeme mít připravenu registrační stránku, zašleme vám příslušné odkazy. Pomocí nich si již budete vybírat, kterou oblast budete chtít sledovat, který workshop navštívíte aj.

3. Konrefenční on-line místnost

Na tomto místě bude k dispozici kouzelné tlačítko s odkazem do on-line místnosti, kde se společně setkáme. Tento odkaz bude zveřejněn den před konáním konference. Stejně tak Vám bude zaslán na váš e-mail, který uvedete v přihlášce.


Program

Čemu se budeme věnovat?

Revize ve světle změn

Proces revize kurikulárního dokumentu vstupuje do další fáze.

Možnosti ICT v hudebním vzdělávání

Prezentující představí konkrétní možnosti aktivního využití technologie v hudební pedagogice. Zaměří se na přehled možností a uplatnění pro různé typy škol a to jak z oblasti profesionálních aplikací, tak z oblasti volně šiřitelných, nebo finančně nenáročných řešení. Nechte se inspirovat, co vše je dnes možné.

Příklady praxe distančního hudebního vzdělávání

Na předchozí téma naváže konkrétní prezentace zkušeností a výsledků práce pedagogů z různých typů škol. Budete mít možnost se seznámit s osobnostmi, které nás zaujaly svým kreativním přístupem v období distančního vzdělávání. Věříme, že mohou být inspirací pro dalšího období.

Pátek

Přednášející I. bloku

PaedDr. Jan Prchal

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec | KHV PedF UK Praha | KHV PF UJEP Ústí nad Labem | Společnost pro hudební výchovu ČR

Hudební výchova na pokraji ... revize RVP ZV

Mgr. Jaroslav Faltýn

MŠMT, Odbor základního vzdělávání a mládeže

Vyjádření k procesu revizí

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

ČR-Česká školní inspekce

Několik poznámek k významu oblasti Umění a kultura v základním vzdělávání

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

PedF UK, vedoucí Viesegrádského hudebního týmu (CZ)

Zkušenosti z hudebních reforem v Maďarsku, Polsku a Slovensku

PhDr. Lenka Dohnalová, PhD.

Česká hudební rada, IDU

Kulturní kompetence jako klíčová?

PaedDr. Markéta Pastorová, PhDr. Alexandros Charalambidis

NPI ČR

Úvahy nad oblastí Umění a kultura ve všeobecném vzdělávání, hudební výchova ve světle revizí

PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Asociace učitelů hudební výchovy

Perspektivy hudební výchovy v kontextu revizí základního vzdělávání

PaedDr. Michal Černý

Prezident AŘZŠ ČR (Asociace ředitelů základních škol), ZŠ Prahaha-Klánovice

Snížení povinného minimálního počtu hodin pro oblast Umění a kultura - zdůvodnění a případné důsledky

Pátek

Přednášející II. bloku

Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak

Beijing Normal University 北京师范大学 & University of Muisc and Performing Arts Munich

Post-COVID-19 hudební výchova

Jarek Musil

DISK Multimedia, DECCART, NPI

Multimédia v prezenční i distanční výuce hudby

PhDr. Eva Novotná

Katedra hudební výchovy - UJEP

Digitální obsah v hodinách hudební výchovy

Martin Grobár

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

A co dál?

Pátek

Přednášející III. bloku

PaedDr. Jan Prchal

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec | KHV PedF UK Praha | KHV PF UJEP Ústí nad Labem | Společnost pro hudební výchovu ČR

Projekt MOSAIC — každý žák skladatelem

Mgr. Peter Pallo

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená SR

Učíme sa zážitkom

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

ZUŠ Rýmařov

Příklady dobré praxe

Mgr. Eliška Skálová

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou

Hudbě zdar (i online)

Alžběta Kepáková

studentka PedF UK obor HV

Hudební výchova jako obohacení nitra

Diana Sazončiková

Student PedF UK - Obor Hudební výchova

Propojení hudební výchovy s jinými předměty

Mgr. Ivana Moudrá

Mateřská škola Doksy Pražská 836 - příspěvková org.

Distanční vzdělávání v MŠ

Sobota

Workshopy

9:00 - 10:00

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

KHV PedF UP Praha, Pražská konzervatoř, GMHS Praha
Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, zpívání je vždycky prima.

V rámci orffovsky laděného workshopu budou představeny aktivity, které propojuje píseň o ročních obdobích. Společně budeme zpívat, hýbat se na židlích a hrát na tělo. Představené aktivity jsou uplatnitelné v rámci různých věkových skupin a jsou využitelné jak v prezenční, tak i distanční hudební výuce.

Podmínky:
 • Prosíme účastnice/účastníky workshopu, aby si, pokud je to možné, k obrazovce připravily/i jakýkoli melodický hudební nástroj.

Jaroslav Raušer

Institut moderní hudby
hudební tvorba a digitální technologie pro děti a mládež 9+

Dětská kreativní platforma - mezigenerační spolupráce, které vede k rozvoji hudební tvorby širokého spektra od sound designu a songwritingu až po scénickou hudbu.

10:00 - 11:00

Mgr. Jakub Kacar, DiS.

KHV PF UJEP ÚnL, ZUŠ Litoměřice, Česká filharmonie
15 jednoduchých her s hudební tematikou do distanční výuky

Rychlonabídka patnácti jednoduchých virtuálních aktivit, které mohou okořenit Vaši on-line výuku s dětmi všech věkových skupin a pomáhají s bojem proti stereotypu distanční výuky.

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

ZUŠ Rýmařov
Využití virtuální reality při distanční výuce v ZUŠ

Účastníci budou seznámeni s prací s nástrojem pro vytváření virtuální reality Mozilla Hubs a s možnostmi využití této aplikace (nejenom) během distanční výuky v základních uměleckých školách. Dá uplatnit ve všech uměleckých oborech jako nástroj pro vytváření virtuálních výstav, prezentací audio i video nahrávek a též jako nástroj pro vytváření virtuálních koncertních místností (například na pravidelné žákovské předehrávky).

Podmínky:
 • Notebook nebo stolní počítač (mobil a tablet jsou zcela nevyhovující).
 • Vybavení počítače: Windows 10 (nikoli Windows 8 či starší, nikoli Linuxy, nikoli Apple s iOS); podporovaný prohlížeč Firefox, Chrome či MS Edge (aktualizované).
 • Bylo by fajn, kdyby kolegové měli v počítačích připravené nějaké obrázky, nahrávky či videa, které si vloží do své virtuální místnosti, až si ji cvičně založí.

11:00 - 12:00

Mgr. Lukáš Holec

ZUŠ Český Krumlov
SE SBOREM ZUŠ (NEJEN) NA DÁLKU

Zkušenosti, nápady, postřehy, ověřené postupy i úskalí a slepé uličky nejen distanční výuky sborového zpěvu v ZUŠ Český Krumlov během uplynulých měsíců či roků. Nabídnout a sdílet se pokusí Lukáš Holec, sbormistr Českokrumlovského dětského sboru, který si loni připomněl 25 let svého působení.

Bc. Klára Břeňová

Nerudný fest.cz, z.s.
Mladí ladí dětem: Timbalooloo do škol aneb hudební cesta světem pro pedagogy a jejich žáky (3-10 let)

Přijďte se podívat na hudební Timbalooloo workshop s naším lektorem Šimonem Janákem. Timbalooloo je přístup, který rozvinul izraelsko-americký klarinetista, skladatel, pedagog a držitel ceny Grammy Oran Etkin. Etkin k nám jezdí již 7 let představovat interaktivní koncerty a školí naše české lektory. Timbalooloo se hlásí ke kreativnímu vzdělávání a svou povahou přesahuje i do sociální oblasti. Timbalooloo totiž citlivě pracuje s předáváním různorodých informací skrze hudbu, příběhy či kreativní hry z odlišných světových kulturních prostředí. Workshop je určen pro učitele, studenty a všechny, kdo se zajímají o vzdělávání dětí ve věku od 3 do 10 let.

12:00 - 13:00

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

KHV PdF UP Olomouc
Výroba hudebních nástrojů ve škole v kuchyni

Prezentace netradičních hudebních nástrojů, které si můžete vyrobit doma sami a hrou na ně potěšit nejen sebe, ale i celou rodinu a možná i sousedy...

Přátelé, jste-li odhodláni aktivně se zúčastnit workshopu Výroba hudebních nástrojů ve škole v kuchyni, srdečně Vám blahopřeji k dobré volbě. V tom případě Vám nabízím online spoluúčast při výrobě ne jednoho, ne dvou ani tří, nýbrž rovnou čtyř hudebních nástrojů. U každého níže uvádím, co budete k výrobě potřebovat, a již teď se těším na spolupráci s Vámi:
Actimel koule – nůžky, noviny, lepicí pásku, lahvičku od mléčného nápoje Actimel a hrstku rýže.
Kazoo – nůžky, papír A4, gumičku, alespoň kousek mikrotenového sáčku (5x5 cm) a prázdnou PET lahev.
Brčkofon – brčko a nůžky.
Kalimba – nůžky, dvě prázdné nápojové plechovky (nejlépe 0,5l Pilsner Urquell), řezák nebo ostrý špičatý nůž a kelímek od jogurtu Pierot (půjde to i bez něj).

Lubor Bořek ml.

Charanga - hudebně vzdělávací platforma pro 21. století
Charanga Česko

Technologie přináší učitelům mnoho možností, ale sama o sobě výuku neobstará. Charanga je užitečná knihovna výukových materiálů a aplikací a zároveň pracovní prostor pro učitele, v němž si vytváří a organizují vlastní vzdělávací obsah, který mohou využívat jak v prezenční, tak distanční výuce. Workshop přiblíží možnosti platformy, která přispívá k proměně hudebního vzděláváni v novém tisíciletí.

Soutěz

Soutěžní přehlídka

V rámci konference bychom rádi prezentovali výsledky audiovizuálních projektů, které byly realizovány na různých typech škol v průběhu distančního vyučování. Nejen odborné veřejnosti chceme tímto ukázat, že hudební výchova je živá a aktivně se dovede přizpůsobit zhoršeným podmínkám pro vzdělávání, a že vyučující hudby jsou kreativní a nebojí se vystoupit ze své konformní zóny. Předkládáme dvě soutěžní oblasti, ve kterých je možné se svými projekty účastnit.


Soutěžní výzva I

Velmi si vážíme toho, že jste se jako učitelé v rámci distančního vzdělávání odhodlali k tvorbě nejrůznějších hudebních projektů se svými žáky.
V mnohých případech jste překonali své do té doby získané ICT dovednosti. Rádi bychom některé z těchto projektů ocenili v rámci konference HV pro 3. tisíciletí.
Podmínky pro účast v této výzvě jsou:

 • video (včetně zvuku) vzniklo v období, kdy byly z důvodu vládního nařízení školy uzavřené.
 • ve videu jsou zapojeni žáci
 • video musí být zveřejněno prostřednictvím serveru Youtube či jiné platformy, ze které lze vygenerovat odkaz

Svá videa můžete přihlašovat prostřednictvím formuláře pod tímto textem. Jsme si vědomi, že některé výstupy se mohou kvalitativně lišit rozdílnými podmínkami, ve kterých vznikaly (ZUŠxZŠ). Proto budeme při hodnocení zohledňovat nejen aspekt kvality, ale i invenci, možnost zapojení žáků do přípravy, typ školy či celkový dojem. Budeme rádi, když nám do přihlášky stručně popíšete i proces přípravy videa či reakce po jeho vydání.

Přihlášení do soutěže

Soutěžní výzva II

Velmi si vážíme toho, že jste se jako učitelé v rámci distančního vzdělávání odhodlali k tvorbě on-line materiálů pro výuku HV/HN.
V mnohých případech jste překonali své do té doby získané ICT dovednosti. Rádi bychom některého z autorů za jeho píli odměnili cenou, kterou poskytla společnost DISK Multimedia.
Podmínky pro účast v této výzvě jsou:

 • materiál vznikl v období, kdy byly z důvodu vládního nařízení školy uzavřené..
 • materiál musí být veřejně přístupný pomocí odkazu.

Své materiály můžete přihlašovat prostřednictvím formuláře pod tímto textem. Lze přihlásit pouze jeden materiál za každého učitele.

Přihlášení do soutěže

Nejčastější otázky

Odpovědi na nejčastější otázky

 • Jistě máte z posledního distančního období zkušenosti s mnohými videokonferenčními platformami, jako např. Zoom, Skype, Google Meet, Whereby, Microsoft Teams aj. Všechna tato řešení umožňují propojení více účastníků, avšak pouze s omezenými možnostmi pro konferenční použití: sdílení materiálů, pořádání hlasování, jasné uvedení rolí moderátorů, prezentujících, účastníků aj. Specializované platformy pro pořádání webových školení (webináře) jsou těmito funkcemi vybavené a proto naše volba směřovala sem. Hledali a zkoušeli jsme pro naše speciální použití mnohé varianty a nakonec jsme se rozhodli pro platformu BigMarker. Při výběru platformy jsme se soustředili na mnohé parametry: přihlašování bez nutnosti stahovat aplikaci, komfort pro prezentujícího, nastavení rolí, přihlašovací systém atd. Důležitá byla také kvalita zvuku a obrazu, stejně jako možnost sdílet více mediálního obsahu.

 • Konference je zcela zdarma.