SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU ČESKÉ REPUBLIKY

Jabloňová 564/43 
460 01 Liberec 12 
IČ: 22758917
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 250347488/0300 
telefon: +420 604 620 319 
e-mail: shvcr@seznam.cz

STANOVY

VÝBOR, KOLEGIUM

HISTORIE